Inklusion

Det er afgørende alle børn opfatter sig som en del af et fællesskab, og føler de hører til.  Dette vægter vi på Beder Skole, og anser pædagogik som et møde mellem mennesker. Derfor arbejder vi målrettet med videndeling og kompetence udvikling i forhold til relationskompetence, didaktikkompetence og regelledelseskompetence, som vi anser for fundamentet i den professionelle faglighed.

Børn bliver robuste ved at være i fællesskaber der er præget af forskellighed, og de skal alle have deltagelsesmuligheder.