Udskoling

Vi ser det som vores opgave at fastholde elevernes nysgerrighed efter læring og deres lyst og mod til at udfordre sig selv.

Undervisningen i udskolingen er baseret på problemløsning, ideudvikling, refleksion, tolkning, perspektivering og mundtlige redegørelser for det lærte.

En vekselvirkning mellem disse metoder er med til at danne eleverne, og at gøre dem i stand til at opfylde målene for folkeskolen og kvalificere dem til deres ungdomsuddannelser.

Vi arbejder i feltet mellem udfordringer og omsorg. Det indebærer, at arbejdsklimaet er præget af tillid mellem lærer og elev og mellem eleverne indbyrdes. Dette betyder endvidere, at vi tager hånd om eventuel mistrivsel i åben dialog i samarbejde med elever og forældre.

Omgangstonen er præget af respekt for hinanden og det arbejde, der udføres på elev- og lærerniveau.