Mellemtrin

Udfordringerne på mellemtrinnet skabes i fællesskabets rammer, fordi fællesskabet og oplevelser i fællesskabet vægtes meget højt. Elever, forældre og lærere skal skabe og støtte fællesskaber, som giver mulighed for aktiv deltagelse for alle elever.

Der skal ske en demokratisk dannelse til livet, hvor eleverne lærer

  • at have forståelse for andre
  • at respektere andre for det de er og det de kan
  • at indgå i en ligeværdig dialog, hvor alle tør ytre sig og mødes med respekt og lydhørhed

Lærerne på mellemtrinnet tilbyder udfordrende rammer:

  • som giver eleven lyst til at lære mere og tillid til egne muligheder.
  •  som giver eleverne oplevelsen af at lære noget, der er brugbart for dem som mennesker og en nødvendighed for at leve og fungere i et moderne samfund.