Indskoling

I indskolingen er det vores fornemmeste opgave at skabe rammer for læring og trivsel såvel i fællesskaber, som for det enkelte barn.

Derfor skal alle børn føle sig anerkendt for de forskellige kompetencer, de møder skolen med, og alle skal møde passende udfordringer både fagligt og socialt.

Alle elever vil blive tilbudt en variation af undervisningsmetoder, -aktiviteter og – materialer, der tager sit udgangspunkt i ovenstående visioner.

Når eleverne skal videre til Mellemtrinnet samarbejder gamle og nye lærere for at give de bedste vilkår for det nye samarbejde.

Anerkendelse er en ret – ikke noget, man skal kæmpe for.

Indskrivning

På Beder skole ønsker vi, at både børn og forældre er klædt godt på i forhold til kommende skolestart. På denne side kan du læse om informationsmødet samt finde vores skolestartsfolder og link til digital indskrivning.

Skolestartsmødet afholdes i samarbejde mellem Beder Dagtilbud og Beder Skole. Mødet finder sted d. 13. november 2018 kl. 16.00-17.00 i afd. Nord på Beder Skole. 

Skolestartsfolderen beskriver overgangen fra dagtilbud til skole og giver en kort introduktion til, hvad det vil sige at gå i 0. klasse på Beder Skole. Indskrivning foregår digitalt fra 23. november til og med 31. december 2018.

Skolestart for kommende 0. klasse er torsdag den 8. august 2019, kl. 9:00.

SFO start er muligt fra 1. august 2019.