Kære forældre - Velkommen til!

Det er en stor beslutning at vælge eller skifte skole, derfor skal I både føle jer trygge og overbeviste. Det vil vi gøre vores allerbedste for hver eneste skoledag. I skal føle, at Beder Skole er jeres skole.

Mål: At børnene bliver så dygtige, de kan

Sammen med jer forældre har vi et fælles mål: At børnene og de unge både trives og bliver dygtige.

I er vigtige for jeres børn, og en vigtig samarbejdspartner for os. Vi arbejder ud fra, at børn der lærer trives, og børn der trives, lærer. Og for at lære skal man udfordres. Nogle gange til kanten, men altid med støtte, respekt for og med udgangspunkt i, hvad jeres barn kan. Vi håber; vi sammen kan udfordre jeres barn fagligt og socialt.

Endnu engang velkommen til Beder Skole