Elevråd

Elevrådet på Beder skole mødes ca. en gang om måneden. Alle klasser fra 6. Årgang er repræsenteret, og i foråret tillige repræsentanter fra 5. Årgang. Elevrådets formand og næstformand deltager i skolebestyrelsens møder.

Elevrådet arbejder i øjeblikket med forskellige projekter eksempelvis at etablere et ”Kys og kør” område på parkeringspladsen for at mindske bil kaos om morgenen, forslag til kantinemenu, udsmykning på skolen og sidste skoledag. Endvidere er elevrådet i gang med at byde ind på de muligheder der ligger i den nye skolereform.

Elevrådet har modtaget 10.000 kr. som stammer fra overskud på skolefesten, disse midler skal bruges til gavn for alle elever.

Elevrådskontakt

Andrea Steen Steffensen 7.y                    Formand 

Laura Kjærsgaard Andersen 8.x              Næstformand

 

Ditte Tronborg Rasmussen                       Kontaktlærer