Medarbejder hos os

Alle medarbejdere har krav på både at blive udfordret og få nye udfordringer i form af nye opgaver. Vi er dog opmærksomme på at det er vigtigt, at der både er tilpasse udfordringer og udfordringer der udfordrer til ”kanten”.

Vores mål

Vi vil arbejde for, at arbejdspladsen er præget af høj social kapital.

Social kapital forstået som tillid, samarbejde og retfærdighed.

Dette betyder at vi medtænker følgende i vores arbejde i Med-udvalget

  • Samarbejde i og mellem faggrupperne
  • Tillid
  • Retfærdighed    

Da skolen er en del af et politisk styret system kan der løbende komme ændringer og holdningsskift som kan betyde, at vi skal gøre og tænke anderledes i forhold til vores arbejde. Ændringerne kan umiddelbart forekomme irriterende, uforståelige og demotiverende for ledere og medarbejdere. Men det er et af vilkårene ved at arbejde i den kommunale sektor.

Med – udvalget kan være med til at tygge ændringerne igennem, og hvad det betyder for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, så social kapital understøttes og højnes.

Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar for ledere og medarbejdere.