Forældresamarbejde

Samarbejdet mellem skole og hjem er en vigtigt faktor i forhold til at understøtte barnets/elevens skoleliv. Forældre og skolens lærere og pædagoger har et fælles mål, nemlig at skabe de bedste rammer for børnenes trivsel, udvikling og læring.  Da vi i det daglige arbejder differentieret og har fokus på børnenes behov og potentialer, skal samarbejdet mellem skole og hjem også afstemmes efter behov.